O Mne

Notes /Ivan Knut je samouk a multi-disciplinárny umelec, rodák z malého mestečka Svit nachádzajúceho sa pod Tatrami na Slovensku. Záujem o umenie ho doviedol k štúdiu umeleckého spracovania dreva. Graffiti sa stalo súčasťou jeho tvorby okolo roku 2000 a značne ju ovplyvnili. Pôsobil dlhú dobu na Slovensku, kde vytvoril množstvo malieb v rámci graffiti subkultúry.

Momentálne autor žije v Prahe, kde sa venuje štúdiovej práci a vonkajším nástenným maľbám. Jeho tvorba sa vyvinula a portrét sa stal postupne jej súčasťou, ako aj záujem o rôzne techniky pre vytvorenie danej kompozície.